SZEKRÉNYES ADAGOLÓK

Szekrényes adagolók telepítése fővállalkozásban. Saját fejlesztésű gépeink üzemelnek Békéscsabán, Mezőberényben, Szentesen, Csornán, Kőszegen, Sopronban, Solymáron...

Kőtörőgép váz

Stuttgart-i bányaipar területén érdekelt megrendelőnek gyártunk kőtörőgép vázat és rázócsúszdát.

Európai Uniós pályázatok


Kedvezményezett neve: GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft.

Projekt címe: GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft. technológiai modernizációja

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.10-19-2019-00140

Az eredeti hatálybalépés dátuma: 2020.05.15.

Támogatás intenzitása: 70 % (69,999999)

Támogatás összege:  23 637 230 Ft

Projekt összköltsége: 33 767 472 Ft

Projekt kezdete: 2020.10.01.

Befejezésének napja: 2021.05.10.

Projekt tartalma: A projekt keretében beszerzett eszközök segítségével modern eszközökre tettünk szert, ezáltal a versenytársakkal szembeni előnyünk is nőtt. Projekt keretében beszerzett tételek: Dell szerver, 20tx14,5m híddaru, ATORN Image Controller1, Professional S28 plazma-nitridált hegesztőasztal. A projekt időbeli kivitelezése: 2020.10.01-2021.05.10. A pandémia helyzet kedvezőtlenül befolyásolta (lassította) a projekt kivitelezését, de szerencsére megoldottuk, hogy a projekt maradéktalanul megvalósuljon. A projekt keretében 2 technikai módosításunk volt, melyek cégadat változások voltak. Projekt sikeresen megvalósult, eredményességünket mutatja a megvalósítási helyszínünkön a C típusú tájékoztatási tábla kitétele, illetve a honlapunkon szereplő tájékoztató megjelentetése a projektünkről.

 

Kedvezményezett neve:

GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft.

Projekt címe:

Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések a GÉP-BER Kft-nél

Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.8-20-2020-00522

Szerződött támogatás összege: 20 326 212 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt befejezésének dátuma: 2022.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

A cég vezetése elkötelezett a folyamatos eszközfejlesztés és korszerűsítés mellett. Ennek köszönhetően a projekt fő célja, hogy a tervezett eszközbeszerzések és üzleti fejlesztések révén a cég kapacitása növekedjen, és a korszerűbb gépeknek köszönhetően a működési folyamatok modernizálódjanak.

A minőségi munka elvégzéséhez és a szállítási határidők betartásához minden esetben szükség van a megfelelő és korszerű gépparkra. Ennek biztosítására a támogatásból új hűtveszárító, galvanizált légtartály, mágnestalpas fúró, csavarkompresszor, hegesztőgép és targonca kerül beszerzésre.

A projekt során egy vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzést valósítunk meg. A képzés a munkavállalók érdekeit figyelembe véve került kiválasztásra. A projekt során nyelvi képzés megvalósítását tervezzük, lehetővé téve ezzel a humánerőforrásunk fejlesztését, és ezzel versenyképességünk megőrzését.

A projekt során tervezett tevékenységek növelik a termelékenységet, biztosítják a technológiai megújulást, ezáltal hozzájárulnak az árbevétel növekedéséhez, mely révén cégünk képes lesz megtartani jelenlegi munkavállalói létszámát.

 

 

A kedvezményezett neve: GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft.

A projekt címe: Adaptív technológiai innováció a GÉP-BER Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 11 641 138 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50%

A projekt tartalmának bemutatása: A GÉP-BER Kft. a Gazdaságfejlesztési Operatív és Innovációs Operatív Program „Adaptív technológiai innováció a GÉP-BER Kft-nél” című projekt keretein belül 11,64 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A GÉP-BER Kft. 1998-ban alapított vállalkozás, közepes méretű gépgyártással foglalkozik. A cég vezetése folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket, az üzlet fejlesztése és az ügyfélkör bővítése kapcsán egyaránt.

A pályázat célja a cég jelenlegi tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés volt. A projekt során eszközbeszerzés valósult meg, melynek révén beszerzésre került hegesztőasztal, hegesztőgép, karos menetfúró gép és a termelést optimalizáló gyártási szoftver.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01511

 

 

 

Kedvezményezett neve: GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft.

Projekt címe: A Gép-Ber Kft. külpiaci megjelenésének támogatása

Szerződött támogatás összege: 8 176 000 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt befejezési dátuma: 2018.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-15-2016-00375

Projekt leírás:

A projekt során 6 romániai árubemutatón vettünk részt, valamint a külpiaci megjelenést elősegítő szolgáltatásokat (piacelemzés, online megjelenés, marketing anyagok készítése) vettünk igénybe.

Az árubemutatók során lehetőségünk volt előállított termékeink bemutatására a külföldi piacokon.

Vállalkozásunk számára rendkívül fontos, hogy minél szélesebb körben jusson el vállalatunk hírneve, annak érdekében, hogy a növekvő árbevételeink ezt a tendenciát kövessék, mind a hazai értékesítés, mind az exportértékesítés tekintetében. A projekt megvalósításával a vállalkozás erősíteni szeretné a nemzetközi és hazai versenyképességét, újabb külföldi üzleti partnereket, kapcsolatokat kíván szerezni.

 

Az
GÉP-BER KFT.
GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS,
AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
GOP-1.3.1-11/C 2012-0306, AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
PROJEKT KERETÉBEN VALÓSULT MEG.
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 40.204.000.- FT VOLT,
AMELYBÕL AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA 25.000.000.-FT.

 

A
GÉP-BER KFT.
a gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül
" Munkahelyteremtés a Gép-Ber Kft-nél " címû GOP-2.2.4-12-2012-0229 projektet megvalósította.

A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 20.423.880.- FT VOLT,
AMELYBÕL AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA 12.152.208.-FT ÉS
 MAGYARORSZÁGI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBÕL:2 144 508,-FT.  

A Gép-Ber Kft. DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0197 azonosítószámú, „Telephelyfejlesztés a Gép-Ber Kft.-nél” címû projekt keretében megvalósult a vállalkozás új csarnokának megépítése. A projekt összköltsége 67,30 millió forint volt, melyhez 46,09 millió forint vissza nem térítendõ támogatás nyert el a vállalkozás.

 

 

Pályázó neve: GÉP-BER Gépeket Gyártó, Forgalmazó és Kölcsönző Kft.

Projekt címe: Munkahelyi képzések a Kerámiagép és a Gép-Ber Kft.-nél

Szerződés száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01025

Támogatás összege (Ft): 34 175 168 Ft

Összköltség: 39 510 448 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.

A projekt tényleges fizikai befejezése: 2020.09.07.

A békéscsabai Gép-Ber Kft. közepes méretű gépgyártással foglalkozó, belföldi és Németországi piacra termelő cég. Vállalkozásunknál 51 fő dolgozik. Székhelyünk 1996 óta változatlan.

Jelenleg 51 fő munkatársunk van. A fizikai dolgozók létszáma 40 fő, képzettségi szintjük középfokú végzettség (lakatos, hegesztő, forgácsoló), a Közös Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer 5 területén középszíntű, alapszintű digitális kompetenciákkal (IKER1-2) rendelkeznek. Az irodai munkatársak, vezetők felsőfokú végzettséggel és középfokú, azaz önálló felhasználói szintű digitális kompetenciával rendelkeznek.

Munkaerőigényünk 51 fő, mellyel a stratégiában meghatározott céljaink hatékonyan elérhetők. A létszám jelenleg is rendelkezésre áll. A megvalósítás során a dolgozók 68 %-a (35 fő) bevonásra került a munkahelyi képzésekbe. Munkavállalóink képzési igényét személyes megbeszélések során mértük fel.

A képzések között Ipar 4.0 felkészülés képzés is megvalósul, mely az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szorosan kapcsolódik.

Cégünk fő tevékenységi köre a TEÁOR 08 besorolás szerint a 2892 Bányászati, építőipari gép gyártása tevékenység, mely az Irinyi Terv fejlesztendő területei között szerepel. A projekt során megvalósuló képzésekkel közvetlenül a főtevékenységünk hatékonyságát fejlesztettük, így projektünk az Irinyi Terv megvalósulásához hozzájárult.

Az „Adatbáziskezelés” képzés révén a munkavállalók megszerezték a szükséges IKT-használathoz, vállalati digitalizációhoz kapcsolódó tudást. AZ IKT jellegű képzésen 23 fő vesz részt, tehát az összes bevont munkavállaló 65,7%-a.

Cégünknél 14 fő hátrányos helyzetű munkavállaló dolgozik, őket be kívántuk vonni a képzésekbe. Így a képzésben résztvevők 40%-a hátrányos helyzetű munkavállaló. Az igényfelmérés során a hátrányos helyzetű munkavállalók is kiválaszthatták a számukra legmegfelelőbb, munkakörükhöz kapcsolódó képzéseket, így képzésbe vonásuk biztosított volt. A képzések nagyobb arányban gyakorlati képzést tartalmaznak, így a képzésben tartás sem jelent problémát.

A képzésbe külső személy bevonását nem tervezzük.

Projektünk fő célja, hogy versenyképes, a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 35 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből cégünk és ők maguk is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve munkakörüket, munkaidejüket. A képzéseket munkaidőben valósultak meg, így szerves részei voltak mindennapi munkánknak.

A projekt során 4 db egyéb képzést valósítunk meg: Gyártási folyamatok fejlesztése 30 óra (30 óra, 23 fő), Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok 40 óra (40 óra, 35 fő), Iapr 4.0 felkészülés képzés 20 óra (20 óra, 23 fő), Informatikai alapismeretek 40 óra (40 óra, 23 fő). A képzéseket a projekt időtartama alatt, azaz 2019.09.01-2020.09.07között valósítjuk meg.

A képzések tréning jellegéből adódóan nem volt szükség előzetes tudásmérésre, a képzések programkövetelményeiben csak az iskolai végzettség szerepel kritériumként a jelentkezéshez. A kötelező elégedettségméréseket a képző intézmény végezte el, és az elégedettségmérés eredményeiről cégünket tájékoztatta.

Az emberi és szervezeti erőforrások a vállalkozás részéről biztosítottak, a szakértői humán erőforrás a képzéseket lebonyolító szállító részéről biztosított. A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk székhelyén adottak és biztosítottak voltak, ezért az volt a képzések helyszíne.

A képzések befejezését követően a munkavégzés hatékonyságát mértük, különös tekintettel a digitális kompetenciák, gyártási teljesítmény növekedése és együttműködés tekintetében a minőségirányítási rendszerünkben kidolgozott mutatók alapján. Folyamatközi ellenőrzést is végeztünk, hogy felmérjük a képzések hatékonyságát (személyes elbeszélgetés, vezetői értékelés, kérdőíves felmérés) formájában.

A gördülékeny megvalósítás érdekében projektmenedzsment szolgáltatás vettünk igénybe. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez szakmai megvalósítót jelöltünk ki, aki a munkavállalók igényeit szem előtt tartva szervezte meg a képzéseket.


Referenciák

Szekrényes adagolók

Szekrényes adagolók telepítése fővállalkozásban. Saját fejlesztésű gépeink üzemelnek Békéscsabán (5), Mezőberényben, Szentesen, Csornán, Kőszegen, Sopronban, Solymáron...

Kőtörőgép váz és rázócsúszda

Stuttgart-i bányaipar területén érdekelt megrendelőnek gyártunk kőtörőgép vázat és rázócsúszdát.

Komplett futóművek

Rohrbach-i telephelyű cégnek erőművekben működő felszedő berendezések komplett futóműveit gyártjuk.

Hengerművek felújítása

Wadgassen-i gépgyárnak hengerművek felújításához komplett berendezéseket és alkatrészeket készítünk.